Hội thảo thống nhất nội dung Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê

Sáng ngày 17/2/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo thống nhất nội dung Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc TCTK trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Hội thảo thống nhất nội dung Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê 1

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc TCTK trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê (Quy chế phối hợp). Theo đó, Quy chế phối hợp bao gồm 3 chương với 16 điều và 02 phụ lục. Trong đó nêu rõ các nội dung, như:

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế phối hợp quy định việc phối hợp giữa các đơn vị thuộc TCTK về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê; Quy chế áp dụng đối với Cục TTDL, các đơn vị khác thuộc cơ quan Thống kê ở Trung ương và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy chế phối hợp với nguyên tắc, mục đích: (1) Thực hiện nhiệm vụ tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp luật về Thống kê; chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của TCTK. (2) Các đơn vị chủ trì, phối hợp giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. (3) Bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. (4) Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. (5) Quy chế này nhằm mục đích thống nhất phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, phối hợp trong quá trình sản xuất thông tin thống kê; để các đơn vị chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung phối hợp nêu trong Quy chế phối hợp bao gồm: Xác định nhu cầu thông tin, Chuẩn bị thu thập thông tin, Thu thập thông tin, Xử lý thông tin, Phân tích và dự báo, Phổ biến thông tin thống kê, Tư liệu hóa, Đánh giá chất lượng.

Hình thức phối hợp: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, công văn, thư điện tử và các hình thức phối hợp khác; Tổ chức cuộc họp, hội thảo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê giữa các đơn vị thuộc TCTK; Thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê.

Ngoài ra, Quy chế phối hợp cũng nêu rõ các điều khoản liên quan như: Xác định nhu cầu thông tin; Chuẩn bị thu thập thông tin; Thu thập thông tin; Xử lý thông tin; Phân tích và dự báo; Phổ biến thông tin thống kê; Tư liệu hóa; Đánh giá chất lượng; Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận và đi đến thống nhất ở các nội dung liên quan tại Quy chế phối hợp.

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự chuẩn bị và những công việc mà Cục TTDL đã triển khai để hoàn thiện Quy chế phối hợp, đồng thời khẳng định việc cần thiết phải sớm ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc TCTK trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê, bởi đây sẽ là nền tảng để các đơn vị có được sự phối hợp hiệu quả hơn trong triển khai các nhiệm vụ được phân công. Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục có những làm rõ trách nhiệm ở mỗi đơn vị, từng vị trí, cũng như nêu rõ quy trình, bổ sung và làm rõ thêm phạm vi điều chỉnh của Quy chế, bổ sung các Phụ lục cần thiết… Cục TTDL cần tiếp tục tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Quy chế để việc phân công nhiệm vụ đảm bảo đúng người, đúng việc, trên tinh thần công minh, phù hợp, hiệu quả tốt nhất cho công tác chuyên môn..