Hội thảo về Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia

Ngày 06/9/2023, Tổng cục thống kê (TCTK) đã tổ chức thành công Hội thảo Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến và Nguyễn Thanh Dương tham dự và đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo trực tiếp có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK; Chuyên gia Trần Kim Đồng – nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp; đại diện lãnh đạo Bộ tài chính, Viện Khoa học Thống kê. Hội thảo được kết nối trực tuyến với đầu cầu 2 Trường Cao đẳng thống kê (I, II), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh và các Cục Thống kê.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia là một trong những đề án quan trọng nhằm tăng cường năng lực cho Ngành. Theo đó, thực hiện trình tự, thủ tục quy định về xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, ngày 26/7/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 591/BKHĐT – TCTK gửi Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định và Dự thảo Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Tính đến ngày 28/8/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã nhận được 117 văn bản góp ý, bao gồm: 21 bộ, ngành và 96 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó 83 bộ, ngành, địa phương nhất trí với Dự thảo; 34 bộ, ngành, địa phương đưa ra ý kiến góp ý. Do vậy, tại Hội thảo lần này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu đơn vị chủ trì trình bày khái quát Đề án, làm rõ các ý kiến tiếp thu và giải trình, tập trung vào những ý kiến không tiếp thu, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục đưa ra ý kiến đóng góp để Đề án được hoàn thiện.

Phát biểu tại Hội thảo, chuyên gia Trần Kim Đồng – nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp đã thuyết trình với các đại biểu tham dự 6 nội dung chính của Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê, gồm có: Một số khái niệm cơ bản; Sự cần thiết của Đề án và cơ sở pháp lý; Quan điểm, mục tiêu xây dựng Đề án; Nội dung Đề án; Giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện; Giải trình, tiếp thu ý kiến đã đóng góp của các bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, Đề án đặt ra 5 nhóm giải pháp triển khai tập trung vào việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức về hoạt động thống kê; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật tạo môi trường pháp lý; cụ thể hóa Đề án bằng các Chương trình hành động; đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn lực thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Các Đại biểu tham dự Hội thảo, đã đưa ra những ý kiến đóng góp về nhân lực thống kê, tính khả thi của một số nội dung của Đề án. Thông qua đó, việc tiếp thu những ý kiến đã được đóng góp cũng như thảo luận thêm về những nội dung còn vướng mắc là căn cứ để tiến tới hoàn thiện Đề án.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định, Đề án và Tờ trình. Cùng với đó, bổ sung thêm phần đánh giá tác động của việc tinh giảm biên chế tính đến nay đối với ngành Thống kê; bổ sung chức năng nhiệm vụ của ngành Thống kê một cách phù hợp, từ đó xây dựng vị trí việc làm phù hợp; Rà soát lại các nội dung, tránh trùng lặp. Mọi văn bản góp ý cần gửi trước 09/9/2023 cho Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp; rà soát lại lộ trình thực hiện của các đơn vị thực hiện để đảm bảo tính khả thi./.