Hội thảo về nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Chiều ngày 17/1/2024, Tại trụ sở cơ quan Tổng cục thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội thảo về tài liệu hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Dương, Đỗ Thị Ngọc; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; cùng đại diện 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kết nối trực tuyến.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chủ trì tại hội thảo

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đồng loạt ở các cấp còn nhiều khó khăn, thiếu sót ngay từ công tác hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu thống kê. Hội thảo nhằm thống nhất các nội dung hướng dẫn để có chương trình cụ thể hướng dẫn các đơn vị, từ kết quả đạt được có thể tiến hành đánh giá các giai đoạn thực hiện những chỉ tiêu khó, chỉ tiêu mới cũng như tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (PPCĐ) đã tích cực hoàn thiện, đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn cho các địa phương sớm triển khai được các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu mới lần đầu được đưa vào ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Thời gian hội thảo, đại biểu tham dự đã được lắng nghe đại diện Vụ PPCĐ trình bày nội dung bộ tài liệu hướng dẫn, gồm: Cơ sở pháp lý; Điểm mới trong hệ thống chỉ tiêu của Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg so với Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg; Hướng dẫn chung; hướng dẫn thu thập, tổng hợp, biên soạn và công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Hướng dẫn cụ thể một số chỉ tiêu.

Qua phần thảo luận, các đại biểu tham dự đã tích cực đóng góp ý kiến, hầu hết tập trung vào các vấn đề về: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện, xã; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp huyện, xã; Quy định và phương án bổ sung mẫu các cuộc điều tra tích hợp vào các cuộc điều tra hiện có; Làm rõ một số nội dung hướng dẫn…

Toàn cảnh buổi hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương một lần nữa đánh giá cao vai trò của đơn vị đầu mối là Vụ PPCĐ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đưa ra dự thảo hướng dẫn khung này. Đây là khung tài liệu hướng dẫn chung, là căn cứ để từng bước tiến hành bổ sung chi tiết và cụ thể hơn. Qua đó, Tổng cục trưởng yêu cầu đơn vị đầu mối tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến, biên tập nội dung, xây dựng phần mềm, hoàn thiện và ban hành bộ tài liệu theo đúng quy định, kế hoạch được giao./.