Hội thảo xin ý kiến hoàn thiện nội dung Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp

Sáng ngày 12/04/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ các Bộ, ban ngành về nội dung thuộc Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp lần thứ 6 năm 2025. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và điều hành hội thảo.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương điều hành hội thảo

Tham dự và làm việc tại hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu,  Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Dương; đại diện lãnh đạo các bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và chuyên viên các đơn vị nêu trên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh trọng tâm buổi hội thảo lần này tập trung vào việc rà soát lại những nội dung chưa hoàn thiện, báo cáo những nội dung đã tiếp thu bổ sung cũng như tiếp tục giải trình những nội dung cần làm rõ. Với mục tiêu phục vụ cho công tác quản lý điều hành các cấp, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng dùng tin trong và ngoài nước, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp tích cực từ các Bộ, ngành để sớm hoàn thiện nội dung Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025.

Sau phần khai mạc, đại biểu tham dự hội thảo đã được lắng nghe Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (TTDL) và Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thống kê , Lâm nghiệp và Thủy sản (NLTS) giới thiệu tổng quan về Tổng điều tra và tiến độ thực hiện tính đến thời điểm hiện tại.

Toàn cảnh hội trường diễn ra hội thảo

Thời gian hội thảo, các đại biểu tham dự tích cực đóng góp những ý kiến thiết thực theo đúng mục tiêu yêu cầu của buổi làm việc với những vấn đề về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất, nuôi trồng nông, lâm, thủy sản; Nghiên cứu, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác sử dụng tối đa dữ liệu trong việc tổ chức và thực hiện tổng điều tra…

Kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá tốt với kết quả buổi hội thảo lần này, bày tỏ cảm ơn đối với các đại biểu tham dự đã dành thời gian và tâm huyết để nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào nội dung Tổng điều tra. Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Thống kê NLTS phối hợp cùng Cục TTDL tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện nội dung để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian sớm nhất, đảm bảo theo đúng tiến độ nhiệm vụ được phân công./.