Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định (NĐ số 94/2016/NĐ-CP và NĐ số 94/2022/NĐ-CP)

 Thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ về việc bổ sung xây dựng pháp luật, cũng như yêu cầu thực tế đặt ra trong công tác triển khai thực hiện các báo cáo tình hình kinh tế xã hội… Sáng ngày 17/10/2023, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê) và sửa đổi, bổ sung một số điều, Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ (quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị TCTK. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, việc thực hiện thu thập số liệu thống kê hiện nay còn một số khó khăn, bất cập ảnh hưởng công tác thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như ảnh hưởng đến việc tính toán các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ cho các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Vì vậy, việc thống nhất các chỉ tiêu thống kê, các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội cũng như đưa ra mốc thời gian công bố cụ thể và khả thi… Sự phối hợp từ các Bộ, ngành có liên quan cũng như UBND tại địa phương là điều rất cần thiết.

Tại Hội thảo, Đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đã trình bày trọng tâm về những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và số 94/2022/NĐ-CP: Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung được tiến hành trên cơ sở Nghị quyết thường kỳ Chính Phủ tháng 7 giao Bộ KH&ĐT xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 94.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và 2 phụ lục kèm theo. Theo đó, đề nghị sửa đổi Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan Thống kê trung ương quy định tại Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Toàn cảnh Hội thảo

Thời gian diễn ra Hội thảo, các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe dự thảo Nghị định, trao đổi và đóng góp ý kiến về thời gian công bố số liệu GRDP, GDP cũng như ngày nhận các báo cáo của biểu số liệu.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp đáng giá của các đại biểu tham dự. Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê tiếp tục tiến hành rà soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để thống nhất về thời gian gửi biểu mẫu báo cáo và công bố chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền cho các nội dung sửa đổi để đạt được sự đồng thuận từ các bộ, ngành; sở, ban, ngành địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê để sớm hoàn thiện Dự thảo sửa đổi bổ sung các Nghị định số 94./.