Họp bàn kế hoạch xây dựng Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Ngày 19/04/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức cuộc họp kế hoạch xây dựng Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có 02 Phó Tổng cục trưởng  Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu trước cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, TCTK sẽ tiến hành biên soạn hệ thống chỉ tiêu của ngành Thống kê dựa trên các nguyên tắc xây dựng, phạm vi, kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần lồng ghép vào các chương trình điều tra thống kê quốc gia cũng như báo cáo thống kê để biên soạn các chỉ tiêu mang tính khả thi cao.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê (PPCĐ) đã trình bày nội dung Báo cáo kế hoạch Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Về căn cứ pháp lý, Luật Thống kê quy định: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành là các chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước ban hành để thu thập thông tin thống kê hình thành hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành. Về căn cứ thực tiễn, ngành Thống kê chưa có một hệ thống chỉ tiêu thống kê riêng mà được lồng ghép vào Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kí ban hành ngày 30/11/2017. Cho đến hiện tại, 38 chỉ tiêu ngành Thống kê nằm trong Thông tư 05 cần được rà soát, quy định lại cho phù hợp với các quy định và nguồn lực hiện hành cũng như chưa đảm bảo phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu của ngành Thống kê.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ PPCĐ trình bày Báo cáo tại cuộc họp

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm, gồm: (1) Những chỉ tiêu phục vụ quản lý của ngành về con người; đào tạo; khen thưởng; kỷ luật; thanh tra thống kê; hợp tác quốc tế về thống kê (2) Chỉ tiêu của ngành thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê (Thông tư 05) (3) Chỉ tiêu thuộc các ấn phẩm của TCTK nhưng chưa được quy định trong bất cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê nào (4) Tất cả các chỉ tiêu TCTK được phân công thực hiện trong tất cả các Bộ chỉ tiêu hiện hành: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Giới; ASEAN; Thanh niên; logistics; Kinh tế số…

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh vai trò của việc rà soát các chỉ tiêu thống kê là hết sức quan trọng. Qua đó, yêu cầu các đơn vị phụ trách lắng nghe các ý kiến đóng góp và tiếp tục rà soát để đưa ra được các chỉ tiêu cụ thể, thống nhất phạm vi của các chỉ tiêu thống kê, đảm bảo tính khả thi cao để hoàn thành Thông tư kịp trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào quý II/2023./.

Toàn cảnh cuộc họp