Họp chuẩn bị Hội nghị Thống kê toàn quốc

Chiều thứ 6, ngày 11/3/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Cục trưởng 63 Cục thống kê tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết TCTK là cốt lõi, các bộ, ngành có nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ và là cơ quan phối hợp cùng để rà soát nhằm thực hiện 1 báo cáo toàn diện, đầy đủ các hoạt động của hệ thống Thống kê nhà nước gồm thống kê tập trung, thống kê các bộ, ngành và địa phương.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu thực hiện ra soát các số liệu nằm trong bản báo cáo. Trong đó lưu ý tập trung vào thu thập số liệu người làm công tác thống kê đang còn thiếu và sai sót.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu góp ý vào báo cáo Công tác Thống kê nhà nước. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí cao với kết cấu, bố cục của nội dung báo cáo phục vụ Hội nghị Thống kê toàn quốc. Trong 26 đầu việc của kế hoạch phục vụ Hội nghị Thống kê toàn quốc, đã thực hiện xong 20 và còn 6 đầu việc cần triển khai và tiếp tục hoàn thiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến và cần làm rõ hiện trạng của Thống kê nhà nước hiện nay, những việc đã làm được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị sao cho phù hợp. Đồng thời, yêu cầu tập trung vào những vấn đề lớn, đề xuất chỉ rõ các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Tổng cục trưởng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến, bổ sung và chỉnh sửa để hoàn thiện.

Minh Tiến