Họp phân công nhiệm vụ của Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Chiều ngày 09/12/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ của Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo buổi họp. Tham dự có các Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến và các thành viên thuộc Tổ công tác.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, để cụ thể hóa chiến lược thống kê trong 5 năm, 10 năm tới trước hết cần xác định các mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn và gắn với nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Bà nhấn mạnh buổi họp hôm nay tập trung vào nội dung phân công công tác cho các thành viên để triển khai thực hiện tốt các công việc tiếp theo.

Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp các thành viên thuộc Tổ công tác đã được nghe giới thiệu về Quy trình xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển thống kê; Đề xuất một số định hướng lớn cho Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp đó các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, thảo luận và đưa ra những đề xuất nhằm từng bước hoàn thiện quy trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê.

Tại buổi họp các đại biểu đã thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác nhằm xác định rõ nhiệm vụ và những công việc giao cho các đơn vị thuộc TCTK và các thành viên để việc triển khai và thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đạt hiệu quả tốt nhất.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu Tổ công tác cần tiếp tục hoàn thiện, tổng hợp các ý kiến góp ý và sớm trình các Dự thảo Đánh giá việc thực hiện Chiến phát triển Thống kê giai đoạn vừa qua và Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn tới. Bên cạnh đó Tổ công tác cũng cần sớm có kế hoạch tổ chức hội thảo về tiêu chuẩn của thống kê và hội thảo về hướng dẫn quy trình đánh giá./.

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy