Họp thảo luận mẫu kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiều ngày 18/3/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp nhằm thảo luận, lấy ý kiến góp ý mẫu kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Viện Khoa học Thống kê; Cục Thống kê Hà Nội.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết: Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một chiến lược khó, suy nghĩ phải tổng thể. Khi xây dựng Chiến lược phải khả thi, từ những nhiệm vụ cụ thể để khái quát lên.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị trong cách thức triển khai Chiến lược cần phải được triển khai thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương. Từ kế hoạch khi thực hiện cần đi kèm với các văn bản cụ thể, cần xây dựng khung hướng dẫn chi tiết cho từng bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị thuộc TCTK cần phải chi tiết công việc của đơn vị mình và cần phải thống nhất về chủ trương và cách thức thực hiện. Cần làm song song các khung kế hoạch, TCTK chịu trách nhiệm chung, hướng dẫn cho bộ, ngành và các Cục thống kê. Các đơn vị thuộc TCTK cần suy nghĩ theo 3 cấp: Cấp Quốc gia; cấp chung cho bộ, ngành; cấp chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của TCTK.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Viện Khoa học Thống kê trình bày về mẫu Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm 9 nhóm nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện. Xin ý kiến của các đơn vị đầu mối và các đơn vị thuộc cơ quan TCTK để Viện Khoa học Thống kê hoàn thiện tất cả các mẫu, lập bảng Kế hoạch thực hiện chi tiết để TCTK ký và triển khai.

Các đại biếu tham dự cơ bản nhất trí với  mẫu kế hoạch thực hiện Chiến lược mà Viện Khoa học Thống kê đã đưa ra. Tuy nhiên còn một số ý kiến đóng góp cho rằng nên chia nhỏ các nội dung và thời gian của Chiến lược để việc thực hiện được cụ thể và chi tiết hơn.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho rằng; Viện Khoa học Thống kê đã cụ thể hóa các công việc và các hoạt động triển khai, về cách thức triển khai cần làm song song  giữa các bộ, ngành, địa phương.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và các đơn vị. Tổng cục trưởng giao Viện Khoa học Thống kê hoàn thiện khung Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam kèm theo đó là Khung hướng dẫn thực hiện và gửi cho các bộ, ngành triển khai thực hiện ngay trong đầu tuần tới để tổ chức họp lấy ý kiến, đồng thời tiến hành lập dự thảo khung đánh giá cụ thể từng bước triển khai kế hoạch.

Minh Tiến