Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Chiều ngày 08/03/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ soạn thảo tham dự và chủ trì buổi họp. Cùng tham dự buổi họp có các thành viên Tổ soạn thảo Thông tư và các thành viên thường trực Tổ soạn thảo.

Ngày 24/02/2023, Tổng cục trưởng đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-TCTK về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công thức chuyên ngành thống kê. Thực hiện nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ – Thường trực Tổ soạn thảo đã chuẩn bị dự thảo Thông tư gửi đến các thành viên của Tổ soạn thảo nhằm xin ý kiến đóng góp tiến tới hoàn thiện dự thảo.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với các nội dung gồm: Tài liệu tham khảo; Nội dung dự thảo Thông tư; những quy định chung; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thống kê; xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành thống kê; điều khoản thi hành…

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Vụ Tổ chức cán bộ cùng các thành viên Tổ soạn thảo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để hoàn thiện kịp tiến độ. Qua đó, đề nghị Tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong thời gian tới cần khẩn trương lên kế hoạch rà soát, hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê. Cũng nhân dịp này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cũng gửi lời chúc mừng đến thành viên nữ tham gia buổi họp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ./.