Hoạt động và kết quả giải ngân đầu tư công có tầm quan trọng như thế nào đối với phát triển kinh tế

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, theo ông, hoạt động và kết quả giải ngân đầu tư công có tầm quan trọng như thế nào đối với phát triển kinh tế? (Nguồn: https://bnews.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-cua-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong/153375.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ là điểm sáng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với diễn biến phức tạp và tác hại nghiêm trọng của dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Iran, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, tác động trước tiên sẽ ảnh hưởng tới khu vực sản xuất của nước ta như: ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Khi khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, hoạt động đầu tư ngay lập tức bị tác động làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế, đặc biệt đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước.

Khi nguồn vốn đầu tư của 2 khu vực kinh tế này giảm thì việc tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ là động lực quan trọng thu hút đầu tư từ các khu vực khác, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế năm 2020.

Hiện nay, vốn đầu tư công tập trung lớn cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khi các dự án này được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực nền kinh tế, có tác động trực tiếp, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Chính vì vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh thực hiện vốn đầu tư công, đảm bảo hết tháng 12/2020 giải ngân hết kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP cho năm 2020.