Hội đồng đánh giá nghiệm thu các chuyên đề thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”

Trong hai ngày 12 và 13/10/2012, tiếp tục Họp đánh giá nghiệm thu các chuyên đề thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”

Hội đồng họp ngày 12 đánh giá nghiệm thu 07 chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê của trường Cao đẳng Thống kê do ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm chủ tịch hội đồng. Đây là 7 chuyên đề dùng để xây dựng bộ tài liệu học tập cho những công chức trái ngành thống kê. Tại hội đồng nghiệm thu, hai phản biện là Th.S Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê và PGS.TS Tăng Văn Khiên, Hội Thống kê Việt Nam đã có những nhận xét cụ thể những mặt được và chưa được của từng chuyên đề. Ngoài ra, các thành viên khác của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Vụ: Thống kê Tổng hợp, Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính.

Sáng ngày thứ 7 ngày 13/10, Hội đồng đánh giá nghiệm thu 04 chuyên đề của các Vụ: Tổ chức cán bô, Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Thống kê Giá và Thống kê Xã hội và Môi trường do bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm chủ tịch Hội đồng. Đây là các chuyên đề nghiệp vụ rất cơ bản đối với người làm công tác thống kê. Nhìn chung các chủ nhiệm chuyên đề đã soạn khung nội dung theo đúng hướng dẫn của Viện Khoa học Thống kê và Vụ Tổ chức cán bộ, tuy nhiên đi sâu vào nội dung chi tiết vẫn cần phải hoàn thiện trên cơ sở góp ý kiến của các phản biện và thành viên Hội đồng.

V.A