Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam”

Chiều ngày 16/5/2017, Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất khả năng áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê ở Việt Nam”.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài, có TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Phó chủ nhiệm đề tài, thay mặt Ban chủ nhiệm trình bày các nội dung chính kết quả nghiên cứu đề tài và giải trình tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lý luận và khả năng ứng dụng thực tiễn, Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài xếp loại: Xuất sắc.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài

Mạnh Hùng