Hội nghị Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính

Được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, chiều ngày 31/05/2018, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính. Chủ trì Hội nghị là TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; tham gia Hội nghị còn có TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; các trưởng nhóm của Ban xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn 2018-2023 cùng một số viên chức của Viện Khoa học Thống kê.

Sau phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị của Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Văn Đoàn thay mặt cho nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Thống kê giới thiệu “Tổng quan về Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính”. Tiếp theo đó bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng và KS. Nguyễn Công Hoan, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Thống kê lần lượt giới thiệu các bước “Quản lý ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi trên Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính” và “Tổ chức thi trên Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính”.

Kết quả nghiên cứu mà Viện Khoa học Thống kê thực hiện đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu cũng như sự đánh giá cao của lãnh đạo Tổng cục Thống kê.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc Hội nghị

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tổng quan về Hệ thống thi công chức, viên chức trên máy tính

Quang cảnh Hội nghị

Ngọc Bích