Hội nghị các nhà thống kê trẻ lần thứ 45

Hội nghị các nhà thống kê trẻ (YSM) lần thứ 45 năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 tại thành phố Leeds, Vương quốc Anh. Hội nghị được tổ chức bởi một nhóm nhân viên làm việc tại Đơn vị nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Đại học Leeds.

YSM là một hội nghị thường niên dành cho các nhà thống kê trong 10 năm đầu tiên của sự nghiệp thống kê của họ, hoặc hiện đang học Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc Cử nhân về thống kê hoặc một chuyên ngành có nội dung thống kê.

YSM 2019 được diễn ra trong hai ngày, là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên và các nhà thống kê đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp để trình bày công việc của họ, thảo luận về ý tưởng và mạng lưới với các đồng nghiệp của họ trong một môi trường thân thiện và khuyến khích.

Hội nghị sẽ có các bài giảng từ các diễn giả nổi tiếng quốc tế, các bài thuyết trình dành cho đại biểu, một phiên áp phích và một sự kiện xã hội buổi tối.

Ngoài hội nghị chính, chúng tôi cũng đang tổ chức một khóa học trước hội nghị kéo dài nửa ngày vào chiều ngày 30 tháng 7 năm 2019: Sử dụng các nghiên cứu mô phỏng để đánh giá các phương pháp thống kê (Tiến sĩ Michael Crowther và Tiến sĩ Tim Morris).

Thông tin chi tiết xem tại: https://ysm2019.co.uk/#

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://ysm2019.co.uk/#