Hội nghị các nước Bắc-Nam Mỹ về lĩnh vực thống kê năm 2017

Chủ đề thống kê chính thức đang là tiêu đề được nhiều quốc gia, khu vực, thế giới quan tâm. Hội nghị các nước Bắc-Nam Mỹ về lĩnh vực thống kê (CIE) được xem là cuộc họp mang tính chất khoa học nhất liên quan lĩnh vực Thống kê trong khu vực Bắc-Nam Mỹ của năm 2017 cũng đề cập đến  hoạt động thống kê chính thức và các chiến lược giảng dạy thống kê. Hội nghị do 4 cơ quan có uy tín đứng ra tổ chức với nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia nổi tiếng đăng ký tham dự đến từ Đại học Minnesota, Hoa Kỳ; Đại học Pública de Navarra, Tây Ban Nha; Đại học República, Uruguay;  Đại học Nacional de Rosario, Argentina…

Hội nghị dự kiến có khoảng 500 chuyên gia và sinh viên trong lĩnh vực thống kê. Các hoạt động của Hội nghị bao gồm: (1) Hội thảo về Giảng dạy thống kê; (2) Thảo luận về Thống kê chính thức; (3) Hội thảo trình diễn về Phân tích dữ liệu; (4) Cuộc thi những nhà sinh trắc trẻ và nhiều cuộc hội thoại, nhiều bài thuyết trình khác. CIE 2017 sẽ cho phép người tham dự trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất của họ, phát triển phần mềm mới và các chiến lược giảng dạy khác nhau, thúc đẩy thảo luận giữa các đồng nghiệp. Ban tổ chức Hội nghị mong muốn góp phần xây dựng mối quan hệ vững chắc và trao đổi giữa các nhà thống kê, không chỉ ở Argentina mà còn giữa các chuyên gia từ các quốc gia khác nhau trong khu vực Bắc-Nam Mỹ.

Trang Web về Hội nghị CIE2017 tại đây: http://www.cie2017.s-a-e.org.ar/congreso.php

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://www.isi-web.org/index.php/activities/calendar