Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Viện Khoa học Thống kê

Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2012, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Viện KHTK năm 2011. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Viện KHTK.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bầy báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Báo cáo đã nêu rõ bật những kết quả đã đạt được, trong đó có việc hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, Viện KHTK có 04 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 Tập thể nhỏ xuất sắc, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Viện KHTK được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chính phủ, 01 tập thể và 05 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng.

Đại hội dành nhiều thời gian để thảo luận, bàn biện pháp thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2012, trong đó có việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới Viện KHTK.

Một số hình ảnh của hội nghị:

LP