Hội nghị Chất lượng trong Thống kê chính thức 2018

Hội nghị Chất lượng trong Thống kê chính thức 2018 (Q2018) do Cơ quan Thống kê Ba Lan (CSO) và Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat) đồng tổ chức sẽ diễn ra tại Krakow, Ba Lan từ ngày 26-29/6/2018.

Hội nghị Q2018 là sự tiếp nối của tám hội nghị Chất lượng trong Thống kê chính thức đã được tổ chức từ năm 2001 tại các quốc gia Châu Âu khác nhau. Q2018 là sự kiện khoa học bao gồm các vấn đề về phương pháp luận và chất lượng thống kê có liên quan đến sự phát triển của Hệ thống thống kê châu Âu (ESS). Hội nghị nhằm đưa ra các cách tiếp cận và các ý tưởng khác nhau để thực hiện Quy tắc thực hành Thống kê Châu Âu (CoP), nâng cao chất lượng số liệu thống kê bằng các nguyên tắc và thực hành quốc tế tốt nhất, cũng như đưa ra các lĩnh vực phát triển mới cho ESS nói chung. Hơn thế nữa, Q2018 còn là một diễn đàn thảo luận mở, tạo cơ hội để tăng cường trao đổi và thảo luận về những vấn đề mới nổi liên quan đến chất lượng thống kê, đặc biệt trong bối cảnh Tầm nhìn đến năm 2020 của ESS.

Ngoài ra, một chuỗi các khóa đào tạo về các phương pháp và công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng sản xuất thống kê sẽ được tổ chức ngay trước ngày khai mạc Hội nghị.

Trang web chính thức của Hội nghị Q2018 liên tục được cập nhật sẽ cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến địa điểm tổ chức, các phiên thảo luận và khóa đào tạo, cũng như các mốc thời gian chính và các hướng dẫn nộp báo cáo tham luận…

Tham khảo trang web chính thức của Hội nghị Q2018 tại liên kết: http://www.q2018.pl/

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: http://www.q2018.pl/