Hội nghị châu Âu về chất lượng thống kê chính thức lần thứ 10 (Q2020)

Cơ quan Thống kê Hungary và Hệ thống Thống kê châu Âu (Eurostat) phối hợp tổ chức Hội nghị châu Âu về chất lượng thống kê chính thức lần thứ 10 (Q2020), sẽ được tổ chức tại Budapest, Hungary từ  ngày 9 – 12 tháng 6 năm 2020. Hội nghị được tổ chức định kỳ hai năm một lần luân phiên các quốc gia thành viên của Hệ thống thống kê châu Âu với sự tham gia của 400-500 chuyên gia và cung cấp một diễn đàn nổi bật để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chất lượng của số liệu thống kê chính thức.

Theo truyền thống, Q2020 sẽ bao gồm các bài diễn thuyết, các khóa đào tạo và các cuộc tranh luận về quản lý chất lượng đối với thống kê chính thức.

Sự kiện này nhằm tạo điều kiện trao đổi giữa các chuyên gia quốc tế về phương pháp cải thiện chất lượng sản phẩm thống kê, thúc đẩy các cuộc đối thoại về khung chất lượng và thảo luận về việc quản trị các hệ thống thống kê liên quan đến các vấn đề chất lượng. Hội nghị cũng sẽ xem xét những thách thức mới mà các viện thống kê quốc gia phải đối mặt trong một xã hội ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu.

Cuối cùng, khi Tầm nhìn của Hệ thống Thống kê Châu Âu 2020 đi đến kết luận, Q2020 sẽ cung cấp một diễn đàn để phản ánh về những thành công đạt được và những thách thức phải đối mặt trong quá trình thực hiện.

Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm:

–          Những thách thức thể chế về quản lý chất lượng

–          Xu hướng và thách thức mới về chất lượng trong sản xuất thông tin thống kê

–          Chất lượng làm cơ sở để tạo và duy trì niềm tin của người dùng

Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy truy cập trang web của hội nghị: www.q2020.hu

Anh Tuấn (dịch và tổng hợp)