Hội nghị chuyên đề năm 2023 về Khoa học dữ liệu và thống kê (SDSS 2023)

Hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 6 về Khoa học Dữ liệu và Thống kê (SDSS) dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Louis, Missouri do Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ chủ trì. SDSS là cơ hội để các nhà khoa học dữ liệu, nhà khoa học máy tính và nhà thống kê cùng nhau trao đổi các ý tưởng mới. Hội nghị SDSS 2023 sẽ mang đến nhiều cơ hội để tìm hiểu về các phương pháp và công cụ dữ liệu mới liên quan đến hoạt động khoa học dữ liệu và kết nối các chuyên gia. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chủ đề sau:

  • Thống kê tính toán;
  • Học máy;
  • Trực quan hóa dữ liệu;
  • Thực hành và ứng dụng;
  • Giáo dục;
  • Phần mềm & Công nghệ khoa học dữ liệu.

Hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 20/4/2023.

Chi tiết về hội thảo xem tại: https://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2023/conferenceinfo.cfm

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2023/conferenceinfo.cfm