Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 6 về các nhà nghiên cứu, nhà thống kê và nhà thống kê trẻ

Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 6 về các nhà nghiên cứu, nhà thống kê và nhà thống kê trẻ (IRSYSC2022) dự kiến được tổ chức từ ngày  03 đến ngày 06 tháng 11 năm 2022 tại Cung điện Asteria Kremlin, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị được tổ chức bởi Bộ môn Thống kê Sinh học và Tin học Y tế – Khoa Y dưới sự tài trợ của Đại học Suleyman Demirel. Ngoài ra, khoa Khoa học tự nhiên, Cục Thống kê và Trung tâm tư vấn, nghiên cứu và ứng dụng Thống kê sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu với tư cách là các bên liên quan.

Mục đích của hội nghị nhằm tập hợp các học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên và nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế có cống hiến cho khoa học, chia sẻ nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo, kết quả ứng dụng với thế giới khoa học. Hội nghị sẽ trình bày các nghiên cứu về thống kê, thống kê sinh học, kinh tế lượng, sinh trắc học, hoạt động và nhiều ngành liên quan khác. Mọi đóng góp sẽ giúp nâng cao trình độ khoa học trong lĩnh vực thống kê. Người tham gia sẽ có cơ hội trình bày trực tiếp và dưới dạng áp phích.

Trong các nghiên cứu được trình bày, các nghiên cứu được lựa chọn bởi ủy ban khoa học sẽ được chấp nhận đăng trên các tạp chí:

  • Tạp chí Süleyman Demirel Unıversity của Khoa Y
  • Tạp chí Khoa học Y tế của Đại học Süleyman Demirel
  • Tạp chí Khoa Khoa học Đại học Gazi
  • Tạp chí Khoa học Đại học Gazi
  • Bilge International Journal of Science and Technology Research

Ngoài ra, tất cả các bản tóm tắt và toàn văn cũng sẽ được xuất bản trực tuyến.

Chi tiết xem tại: https://irsysc2022.com/

Kim Oanh (lược dịch và tổng hợp)

Nguồn: https://irsysc2022.com/