Hội nghị chuyên đề quốc tế về thống kê phi tham số 2024 (ISNPS 2024)

Hiệp hội chuyên đề quốc tế về Thống kê phi tham số (ISNPS) tổ chức hai năm một lần. Hội nghị ISNPS 2024 dự kiến ​​tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024 tại Braga, Bồ Đào Nha. Hội nghị được đồng tài trợ bởi Viện Thống kê Toán học (IMS), Viện Thống kê quốc tế (ISI) và các tổ chức khác.

Hội nghị sẽ đưa ra những tiến bộ và xu hướng gần đây trong một số lĩnh vực thống kê phi tham số, nhằm tạo điều kiện trao đổi ý tưởng nghiên cứu, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới và góp phần phát triển hơn nữa lĩnh vực này. Chương trình sẽ bao gồm các cuộc tọa đàm toàn thể, các cuộc tọa đàm được mời đặc biệt, các cuộc tọa đàm được mời, các cuộc tọa đàm đóng góp và áp phích về tất cả các lĩnh vực thống kê phi tham số. Tạp chí Thống kê phi tham số sẽ phát hành số đặc biệt cùng với Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 6 về Thống kê phi tham số (ISNPS2024). Số đặc biệt này nhằm mục đích xuất bản các bài báo chất lượng cao về các phương pháp tiên tiến trong thống kê phi tham số và bán tham số được trình bày tại ISNPS2024.

Các nhà nghiên cứu quan tâm đến ISNPS hoặc muốn tham dự Hội nghị để thảo luận hoặc cung cấp áp phích, đăng ký tại cổng thông tin Hội nghị hoặc liên hệ với ISNPS tại địa chỉ: https://w3.math.uminho.pt/ISNPS2024/index.html#

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: https://w3.math.uminho.pt/ISNPS2024/index.html#