Hội nghị chuyên đề về Khoa học dữ liệu và Thống kê chính thức

Hội nghị chuyên đề về Khoa học dữ liệu và Thống kê chính thức của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với UNESCAP (Ủy ban Kinh tế xã hội Thái Bình Dương do Liên Hợp quốc thành lập) và Nhóm làm việc quốc tế về Dữ liệu lớn của Liên hợp quốc (GWG) dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 15-17 tháng 8 năm 2019) tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Chương trình có sự tham gia của ngài Ronald Jansen, trợ lý giám đốc và trưởng ban đổi mới dữ liệu và phát triển năng lực, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc; ngài Mark Craddock, Giám đốc kỹ thuật nền tảng toàn cầu của Liên hợp quốc, cơ quan Thống kê Anh; ông Gavin Phillips, Giám đốc chương trình nền tảng toàn cầu Liên hợp quốc; ngài Niels Ploug, Phó Tổng cục trưởng cơ quan Thống kê Đan Mạch,…cùng nhiều chuyên gia thống kê đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu Hội nghị nhằm cung cấp các hiểu biết chuyên sâu về khoa học dữ liệu đối với thống kê nhà nước thông qua một loạt các bài trình bày của các chuyên gia về những dự án thực tiễn dựa trên nền tảng toàn cầu (UN Global Platform).

Nội dung chương trình Hội nghị dự kiến sẽ xoay quanh các chủ đề:(1) Chuyên đề khoa học dữ liệu và thống kê nhà nước; (2) Cơ sở khoa học dữ liệu và thống kê chính thức; (3) Dự án di cư của người dân và cơ hội phát triển năng lực; (4) Khoa học dữ liệu, thống kê nhà nước và phát triển năng lực.

Hội nghị chuyên đề sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm về khoa học dữ liệu nhằm nâng cao năng lực thống kê nhà nước tại các cơ quan thống kê quốc gia và các bên liên quan đến công tác xây dựng chính sách đối với dữ liệu.

Thông tin chi tiết tham khảo tại http://www.isi2019.org/symposium-on-data-science-and-official-statistics/

Minh Ánh (lược dịch)

Nguồn: http://www.isi2019.org/symposium-on-data-science-and-official-statistics/