Hội nghị chuyên gia về đo lường nghèo và bất bình đẳng

Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE) sẽ tổ chức Hội nghị chuyên gia về đo lường nghèo và bất bình đẳng: Theo mục tiêu phát triển bên vững (SDGs) 1 và 10 dưới sự bảo trợ của Hội nghị Thống kê Châu Âu (CES) vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hội nghị sẽ diễn ra ngay sau Hội thảo về hài hòa thống kê nghèo để đo SDG 1 tại các quốc gia Đông Âu, Kavkaz và Trung Á, mà UNECE sẽ tổ chức tại Geneva vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, với sự hỗ trợ tài chính từ Tài khoản Phát triển Liên hợp quốc.

Hội nghị chuyên gia sẽ cho phép các quốc gia trao đổi kinh nghiệm về những thách thức trong đo lường nghèo và cách giải quyết chúng. Mục tiêu là đưa ra phương pháp luận về đo lường nghèo và bất bình đẳng, đạt được sự so sánh và độ tin cậy cao hơn của thống kê nghèo và tăng cường hợp tác đa phương. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về tiến độ thực hiện bởi Ủy Ban về các biện pháp phân tích nghèo.

Chương trình nội dung của Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề được liệt kê dưới đây:

– Phân tổ các chỉ số nghèo để theo dõi Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

– Cải thiện tỷ lệ trả lời và độ chính xác lấy mẫu trong các cuộc điều tra;

– Các biện pháp giảm nghèo bổ sung như: Nghèo đói và bất bình đẳng dựa trên tài sản; Biện pháp giảm nghèo ở cấp độ cá nhân; Chỉ số nghèo đa chiều; Nghèo chủ quan

– Tác động của chuyển giao xã hội đối với nghèo

– Đo lường nghèo theo thời gian

– Sử dụng dữ liệu hành chính để đo lường nghèo

– Mô hình không gian của nghèo.

Một phiên kết luận sẽ thảo luận về các hướng để làm việc thêm về thống kê nghèo và bất bình đẳng ở các nước UNECE.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/index.php?id=51514