Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)[i] tổ chức “Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam”. Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện của các bộ, ngành, các cơ quan chính phủ, cơ quan Liên Hợp Quốc, các Đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan phát triển quốc tế tại Việt Nam, các đơn vị báo chí, học thuật và các chuyên gia.

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã nhấn mạnh: “Không để ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu cốt lõi của SDGs, đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội. Vì vậy việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng. Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân tổ đầy đủ (theo tuổi, giới tính, thành thị/nông thôn/, tỉnh/thành phố và các đặc điểm khác) sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc ra quyết định hiệu quả hơn.”

Ngày 22/01/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHDT quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu. Đây là một trong những tiến bộ đáng kể trong quá trình triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia tại Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam được xây dựng với sự phối hợp và tham vấn chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê với các bộ ngành và các đối tác liên quan. Bộ chỉ tiêu thống kê này với mục đích cung cấp những “Bằng chứng thực tiễn xác thực” với số liệu phù hợp đáng tin cậy, nhất quán, có thể so sánh quốc tế và dễ tiếp cận nhằm theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững quy định tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công bố Thông tư
03/2019/TT-BKHĐT 
ngày 22/01/2019 quy định Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trường Tổng cục Thống kê trình bày: Quá trình xây dựng và kế hoạch thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Quang cảnh hội thảo

Ngọc Mai


[i] Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững