Hội nghị công bố Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Bộ chỉ tiêu giới của quốc gia tại Cần Thơ

Ngày 23/11/2011, ông Đỗ Thức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê đã chủ trì Hội nghị tại thành phố Cần Thơ để công bố 02 Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 về phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia cho 33 tỉnh, thành phố Phía Nam từ Thừa Thiên – Huế trở vào.
Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Cục Thống kê các tỉnh phía Nam, đại diện Quĩ Dân số thế giới (UNFPA) và đại diện đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí tại Cần Thơ đã đến dự Hội nghị.
Ông Võ Thành Thống, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã có diễn văn chào mừng Hội nghị
Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày những nội dung chủ yếu của Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là Chiến lược đầu tiên của Thống kê Việt Nam được xây dựng bài bản theo lộ trình chặt chẽ dựa trên luận cứ khoa học được đút rút từ việc nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm quốc tế và kết quả đánh giá toàn diện hệ thống thống kê Việt Nam. Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là quá trình tiếp nối Định hướng phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 và phù hợp với tiến trình phát triển chung của đất nước. Mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 là Việt Nam sẽ hình thànhhệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả; đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vựcĐể thực hiện Chiến lược, ngành Thống kê đã xây dựng 9 Chương trình hành động với 45 hoạt động chủ yếu. Định kỳ hàng năm Bộ KH&ĐT sẽ thu thập thông tin theo dõi việc thực hiện chiến lược và sẽ có sơ kết vào năm 2015 và tổng kết việc thực hiện chiến lược vào năm 2020.
Ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường TCTK đã có bài trình bày về nội dung chủ yếu của Bộ Chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia là tập hợp đầy đủ và tòan diện nhất các chỉ tiêu thống kê về giới lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam. Đây là công cụ quan trọng để thu thập số liệu thống kê một cách hệ thống, đầy đủ, tòan diện và thống nhất, giúp giám sát và đánh giá một cách hiệu quả hơn tình hình phát triển giới, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên lĩnh vực của đời sống kinh tế. Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia bao gồm 105 chỉ tiêu thống kê phát triển giới thuộc 11 lĩnh vực. Bộ chỉ tiêu này sẽ giúp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành một cách đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp quốc gia tập trung, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong cả nước. Từ đó, tiến tới hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu thống kê kinh tế – xã hội vào năm 2020 để các đối tượng đều có thể khai thác và sử dụng.
Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Thức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê đề nghị các tỉnh, thành phố (Cục Thống kê) của 33 tỉnh, thành phố đến dự hội nghị khẩn trương triển khai thực hiện tốt 02 Quyết định trên đề hòan thiện hệ thống Thống kê Việt Nam góp phần phát triển kinh tế – xã hội của cả nước./.
Một số hình ảnh Hội nghị