Hội nghị Công bố Chiến lược phát triển thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Bộ chỉ tiêu giới của quốc gia

Ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại T.P Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ hai về Công bố Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (QĐ số 1803/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011) và Bộ chỉ tiêu giới của quốc gia (QĐ số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011). Hội nghị thứ nhất đã được tổ chức ngày 01 tháng 10 năm 2011, tại Hà Nội.
Các đại biểu mời tham dự Hội nghị đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào), đại diện Quĩ Dân số thế giới (UNFPA) và đại diện đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí tại Cần Thơ.
Chương trình Hội nghị, gồm có các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, đại diện UNFPA tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ trình bầy những nội dung chính của Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, những nội dung chính của Bộ chỉ tiêu giới quốc gia.
Đoàn Dũng