Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển

Chiều này 17/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các đối tác phát triển gồm có bà Nomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cơ quan thống kê các nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, với sự hỗ trợ tích cực về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược 11-20) đã hoàn thành sứ mệnh, là Chiến lược phát triển thống kê đầu tiên trong lịch sử phát triển của ngành Thống kê. Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược 11-20, Thống kê Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có những tiến bộ và phát triển hơn so với trước đây.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, nhằm định hướng sự phát triển của Thống kê Việt Nam trong 10 năm tiếp theo, TCTK đã xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược 21-30). Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược 21-30, với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án. Để thực hiện thành công Chiến lược 21-30, ngành Thống kê rất cần sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và cơ quan thống kê quốc gia các nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn, TCTK sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ cho ngành Thống kê trong thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2022-2026 để Thống kê Việt Nam có thể thực hiện tốt Chiến lược 21-30, tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực, đáp ứng tối đa và hiệu quả nhu cầu số liệu của Chính phủ, tổ chức và cá nhân, giúp Chính phủ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng với mục đích cuối cùng là đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện TCTK ông Nguyễn Ngọc Tú, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (VKHTK) công bố Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạnh 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế… Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Viện trưởng VKHTK ông Nguyễn Ngọc Tú công bố Chiến lược 21-30

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo những hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển cho TCTK kê giai đoạn 2017-2021. Những thành tựu đạt được giai đoạn 2017-2021 của ngành Thống kê gắn liền với những hỗ trợ có hiệu quả của các đối tác phát triển, gồm các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước thông qua Cơ quan Thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, các dự án và hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2017-2021 đều hoàn thành theo kế hoạch. Việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của các nhà tài trợ và quy định của Luật ngân sách hiện hành. Tiến độ giải ngân của các dự án đều đạt mức cao từ 85-100%.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK nhằm giúp TCTK thực hiện và đánh giá các chính sách phát triển kinh tế – xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của các đối tác phát triển trong thời gian qua cũng như những cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Thống kê tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững SDG. TCTK cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, và mong muốn mối quan hệ giữa TCTK và các đối tác phát triển sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Toàn cảnh cuộc Hội nghị

Khương Duy