Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng ngày 20/5/2022, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Cục TTDL) và Hội thảo thống nhất Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL và các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê (CTK) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê.

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương còn có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; Viện Khoa học thống kê; Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với 63 CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngày 20/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Kể từ khi thành lập, trong hai năm qua, Cục TTDL đóng vai trò tham mưu giúp ban Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc triển khai ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào công tác thu thập, xử lý điều tra thống kê, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất thông tin thống kê, cung cấp đầy đủ thông tin bảo đảm chất lượng và kịp thời.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tuyên bố Cổng thông tin điện tử thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT (viết tắt TTĐT) với tên miền: http://datacollection.gso.gov.vn/ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/5/2022. Cổng thông tin điện tử này được xây dựng, cơ bản đáp ứng 5 mục tiêu cụ thể: (I) Thống nhất công tác chỉ đạo điều hành thu thập thông tin thống kê từ Trung ương tới địa phương; (II) Quản lý đồng bộ các ứng dụng, phần mềm điều tra thống kê; gửi nhận chế độ báo cáo thống kê; kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính; (III) Tạo thuận tiện trong công tác điều tra, giám sát và kiểm tra dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra trên một môi trường Internet; (IV) Quản lý dữ liệu tập trung và cung cấp công cụ khai thác kết quả các cuộc Tổng điều tra, điều tra đã được công bố; (V) Quảng bá dịch vụ thống kê và dịch vụ CNTT thống kê.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã được giới thiệu các chức năng của cổng thông tin điện tử. Trong thời gian hoạt động sắp tới, những ý kiến đóng góp sẽ góp phần hoàn thiện hơn cổng thông tin điện tử giúp nâng cao chất lượng quản lý cũng như tiếp cận gần hơn với nguồn dữ liệu số.

Tiếp nối Hội nghị, các đại biểu bước vào buổi Hội thảo thống nhất Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL và các đơn vị thuộc TCTK.  Chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Cục TTDL sẽ giữ vai trò là đơn vị kết nối với các đơn vị trong ngành; sử dụng Cổng TTĐT trong công tác quản lý điều hành, điều tra, thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thống nhất như một phần mềm quản lý giám sát.

Quy chế phối hợp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chung gồm: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Giải thích từ ngữ, Nguyên tắc phối hợp, Nội dung phối hợp, Hình thức phối hợp. Đồng thời, Quy chế cũng phản ánh những quy định cụ thể về các nội dung phối hợp của Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê (CTK) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê như: xác định nhu cầu thông tin thống kê; chuẩn bị thu thập thông tin; tổ chức thu thập thông tin; xử lý thông tin; phân tích và dự báo; phổ biến thông tin thống kê; tư liệu hóa và đánh giá chất lượng.

Theo đó, Cục TTDL và các đơn vị sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, công văn, thư điện tử và các hình thức phối hợp khác; Tổ chức cuộc họp, hội thảo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp trong hoạt động thống kê giữa Cục TTDL, các đơn vị và Cục Thống kê; Thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động thống kê.

Các đại biểu tham dự trực tuyến và trực tiếp

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến. Một số vấn đề được thảo luận như: Chi tiết hơn về nội dung công việc cần thực hiện; điều chỉnh thời gian thực hiện; trách nhiệm của mỗi đơn vị trong cùng một công việc chung; điều chỉnh về vai trò của cục TTDL; những khó khăn cùng cách tháo gỡ trong quá trình thực hiện công việc…

Kết luận phiên họp sáng, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cục TTDL cùng toàn thể các đơn vị tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến cũng như những nỗ lực để cố gắng hoàn thành công việc, đảm bảo tiến độ đề ra./.