Hội nghị Công bố trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển

Sáng ngày 9/12/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) đã tổ chức Hội nghị Công bố trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị trực tiếp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện các bộ, ngành như: Y tế; Lao động Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Trường đại học Kinh tế Quốc dân; các chuyên gia và đại diện các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó có sự tham dự của: Quỹ Dân số Liên hợp quốc; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc; Tổ chức Lao động quốc tế; Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UNWOMEN); Ngân hàng thế giới (World Bank); Tổ chức Tiền tệ quốc tế (IMF); Đại sứ quán Đan Mạch; Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Tại điểm cầu trực tuyến có các Cục trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam đã được tổ chức và thực hiện thành công. Kết quả của cuộc tổng điều tra là nguồn thông tin quý giá, kịp thời được Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương sử dụng trong việc đánh giá, lập kế hoạch. Đây cũng là nguồn thông tin quý phục vụ cho các nhu cầu của người dùng tin trong cả nước và ngoài nước.

TCTK đã xây dựng Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA). Theo đó trang thông tin được phát triển và tích hợp trên phần mềm GIS made in Vietnam với đầy đủ dữ liệu hành chính được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng, chính xác. Trang dữ liệu được xây dựng với mục tiêu (1) Số hóa bản đồ Việt Nam với các dữ liệu thống kê về dân số thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu về môi trường và thiên tai và một số dữ liệu thống kê liên quan như: Diện tích, GDP bình quân đầu người… và trong thời gian tới TCTK sẽ tiếp tục cập nhật các dữ liệu có liên quan đến doanh nghiệp, cơ sở hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng từ tổng điều tra kinh tế năm 2021. Các dữ liệu này được số hóa và định vị GPS tạo thành kho dữ liệu giúp người sử dụng có thể được tra cứu dễ dàng theo phân vùng địa lý, theo các lớp đến cấp hành chính nhỏ nhất gồm bản đồ địa hình, hành chính, giao thông, mặt nước, cứu trợ thiên tai, cơ sở y tế… (2) Tận dụng dữ liệu GPS của các hộ dân cư thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ bước xác định địa bàn, rà soát địa bàn đến kiểm tra giám sát địa bàn điều tra. (3) Khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo của ngành thống kê Việt Nam đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao trong công tác nghiên cứu, quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dựa trên bằng chứng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam chúc mừng TCTK xây dựng thành công Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển và tin tưởng TCTK sẽ vận hành hoạt động của Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển đạt hiệu quả và ngày càng làm dày hơn nguồn dữ liệu.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

TCTK đã xây dựng “Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển” tại địa chỉ https://gis.gso.gov.vn nhằm đưa toàn bộ thông tin liên quan đến hộ dân cư và nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến người dân lên bản đồ Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu dân số, kinh tế, xã hội theo không gian.

Trang web được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia về thống kê và công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm, được tích hợp trên phần mềm GIS Made in Vietnam, với đầy đủ dữ liệu hành chính và được cập nhật thường xuyên nhanh chóng, chính xác, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn thông tin, toàn vẹn dự liệu theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013.

Truy cập vào trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển, người dùng có thể quan sát được các thông tin biểu diễn theo các phân lớp bản đồ khác nhau, từ đó có thể phân tích và đánh giá các tác động tương quan giữa dân số và kinh tế – xã hội.

Trang dữ liệu này cũng được kết nối với Hệ thống giám sát thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng Cục phòng chống thiên tai) và được tích hợp với dữ liệu không gian của các cơ sở y tế sẽ cung cấp các thông tin tiện ích cho xây dựng các chương trình can thiệp cần thiết, bao gồm các ứng phó với thiên tai.

Thông tin về kinh tế và phát triển trên trang dữ liệu này được cập nhật 5 năm gần nhất (2016 – 2020) và sẽ tiếp tục cập nhật hàng năm được kỳ vọng sẽ cung cấp cho các nhà lập chính sách, nhà nghiên cứu những thông tin quan trọng về dân số và vị trí địa lý của dân cư trong mối tương quan của các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường, góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố và giới thiệu về Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển; xem video về tỷ số giới tính khi sinh (SRB) và về dự báo dân số Việt Nam; nghe trình bày về nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi ở Việt Nam; Phân tích từ hợp phần khảo sát chăm sóc sức khỏe người cao tuổi lồng ghép trong Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình ngày 1/4/2021; bài học kinh nghiệm tổng điều tra và định hướng tương lai.

Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương khẳng định để Trang thông tin điện từ Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển tiếp tục phát triển, TCTK sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng làm phong phú thêm nguồn dữ liệu của trang thông tin điện tử, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin không chỉ trong lĩnh vực dân số mà còn của nhiều lĩnh vực khác.

Toàn cảnh cuộc Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội

Các điềm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến

Khương Duy