Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 cơ quan Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 15/2/2023, tại Hà Nội, cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương; Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK  Nguyễn Trung Tiến; Phó Tổng cục trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê Lê Trung Hiếu; đại diện các tổ chức đoàn thể Bộ KHĐT và TCTK cùng toàn thể công chức và người lao động cơ quan TCTK.
Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự “Ngành Thống kê, những con số nổi bật năm 2022” và nghe trình bày báo cáo về các nội dung như: Báo cáo thực hiện chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023 của cơ quan TCTK; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2023 và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2025 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan TCTK; Tham luận công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, người lao động cơ quan TCTK; Tham luận của Công đoàn Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Tham luận của Công đoàn Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia.

Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 1

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&ĐT đã ghi nhận và biểu dương thành quả của TCTK trên tất cả các mặt công tác, từ chuyên môn, nghiệp vụ đến hoạt động đảng, đoàn thể và chăm lo đời sống của công chức và người lao động cơ quan Tổng cục.

Nhất trí với chủ đề ngành Thống kê đã chọn “Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê”  và để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 Thứ trưởng Trần Quốc Phương yêu cầu ngành Thống kê cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê sửa đổi; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế – xã hội.

Thứ tư, ổn định, kiện toàn mô hình tổ chức cán bộ, đảm bảo các nguồn lực để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động toàn Ngành. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành và địa phương.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê để lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân hiểu, tin tưởng, sử dụng thông tin thống kê. Cần làm rõ số liệu mình làm ra, làm sao dễ hiểu để người đọc nhìn có thể hiểu ngay.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng trong thực hiện công tác chăm lo đời sống cho công chức và người lao động và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để thực hiện tốt những việc này Thứ trưởng Trần Quốc Phương đưa ra 3 đề nghị:

Một là, đề nghị Công đoàn cơ quan TCTK chủ trì, phối hợp với Ban Đời sống, Ban Nữ công và các tổ chức đoàn thể khác của cơ quan thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công chức và người lao động. Công đoàn cơ quan cần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đề xuất những mô hình, những cách làm hay trong hoạt động chăm lo đời sống cho công chức và người lao động của cơ quan.

Hai là, Công đoàn cơ quan TCTK tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong công chức và người lao động không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác để công chức và người lao động khi thực thi nhiệm vụ, thực sự trở thành những người mẫu mực, phát huy dân chủ trong từng công việc cụ thể và lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Ba là, tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền về công tác chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua tại đơn vị, tạo môi trường làm việc thân thiện. Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức và người lao động tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, gây mất đoàn kết nội bộ. Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công chức và người lao động, đảm bảo đời sống cho công chức và người lao động ổn định, an tâm công tác, gắn bó với Ngành.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng bảy tỏ tin tưởng ngành Thống kê sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2023 và các nhiệm vụ khác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đại biểu công chức và người lao động cơ quan TCTK năm 2023, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ đã dành cho Ngành trong nhiều năm qua.

Thay mặt Lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Phương; Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, công chức và người lao động ngành Thống kê xin hứa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 3

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu kết thúc Hội Nghị

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, năm 2022 với với sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn Ngành; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ, của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, ngành Thống kê đã chủ động đổi mới, sáng tạo và đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ lớn của Ngành.

Để tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong thời gian tới, phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ngành Thống kê cần tập trung triển khai trong năm 2023 như:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương.

Thứ ba, hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê; chủ động kết nối, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê.

Thứ tư, thực hiện sắp xếp đổi mới mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng điều hành của Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ sáu, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành Thống kê.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng đưa ra 4 nhiệm vụ trong triển khai thực hiện công tác chăm lo đời sống cho công chức, người lao động và thực hiện đảm bảo dân chủ ở cơ sở.

Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Để thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu toàn ngành Thống kê cần quán triệt phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, đồng thời theo sát kế hoạch hành động của Bộ KH&ĐT. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ mong muốn tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo, công chức và người lao động ngành Thống kê không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chủ đề năm 2023 của Ngành đề ra.

Hội nghị đã tiến hành Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025; Xin ý kiến sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan TCTK; Trả lời kiến nghị của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Thông qua Nghị quyết Hội nghị; Công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2022 cho các tập thể, cá nhân./.

Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 5

Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 7