Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học Thống kê năm 2020

Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2020, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) năm 2020. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK; ông Nguyễn Văn Thụy, Chủ tịch công đoàn, Phó Viện trưởng Viện KHTK; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê, Viện KHTK. Tham dự Hội nghị bao gồm toàn thể CCVC-NLĐ của Viện Khoa học Thống kê.

Hội nghị đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Viện Khoa học Thống kê; (2) Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020 của Viện Khoa học Thống kê; (3) Báo cáo thu chi quỹ Công đoàn và dự thảo Quy chế Công đoàn.

Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2019.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho thảo luận để bàn các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho CCVC-NLĐ trong năm 2020 và trong thời gian tới. Trong đó những công cụ đã giúp quản lý điều hành hiệu quả như: Phần mềm ghi chép thời gian giúp hệ thống hóa các công việc đã làm; các quy chế, quy trình quản lý; quy chế bình xét thi đua hàng tháng …Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực phát biểu, thảo luận đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định, công cụ, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; đóng góp về dự thảo Quy chế Công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Đoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp năm 2020; các biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong đó: Giao cho các đơn vị trong Viện soạn thảo để ban hành mới 02 Quy chế (Quy chế làm việc, quy chế quản lý khoa học), sửa đổi bổ sung 03 Quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi tiêu cho hoạt động thông tin khoa học thống kê, quy chế đào tạo bồi dưỡng); xác định mức hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 như tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CCVC – NLĐ .

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thụy, Chủ tịch Công đoàn trình bày tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng và phát động phong trào thi đua năm 2020

Đại diện các tập thể nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2019”

Toàn cảnh Hội nghị

Thái Học