Hội nghị giao ban quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2020

Sáng ngày 15/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quí IV năm 2020 với sự tham dự của các  đơn vị thuộc Tổng cục. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội nghị, đồng chủ trì có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến.

Ảnh: consosukien.vn

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục trưởng và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, TCTK đã hoàn thành hầu hết các công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, theo kế hoạch công tác có 189 nhiệm vụ phải hoàn thành, tăng 33,1% so với 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó có 176 nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch (chiếm 93,1%), 06 nhiệm vụ hoàn thành muộn so với kế hoạch (chiếm 3,2%). Các nhiệm vụ hoàn thành chậm hoặc chưa hoàn thành so với kế hoạch đều do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và đã được Lãnh đạo TCTK đồng ý điều chỉnh kế hoạch. Ngoài ra, TCTK cũng đã hoàn thành đúng tiến độ các công việc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Riêng trong quý III/2020, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2020, các nhiệm vụ trong Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Tổng cục trưởng (gồm 24 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trong Thông báo Kết luận số 122/TB-TCTK ngày 21/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, 12 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trong Thông báo kết luận số 131/TB-TCTK ngày 07/8/2020 và 12 nhiệm vụ trong Công văn số 1288/TCTK-VPTC ngày 23/9/2020 về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian tới) cơ bản được hoàn thành hoặc đang triển khai đúng tiến độ đề ra, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ thực hiện chậm so với kế hoạch.

Hội nghị đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020 bao gồm: Đảm bảo thông tin thống kê như biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, điều tra và xử lý thông tin điều tra, phân tích và dự báo kịp thời, đầy đủ và chất lượng; Hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hoàn thiện báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án 715 (chuẩn bị cho hội nghị Tổng kết vào tháng 12/2020); Tiếp tục khẩn trương, triển khai thực hiện Đề án Chủ tịch ASEAN về thống kê; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho năm Thống kê Việt Nam làm chủ tịch ASEAN; đề án NOE và đổi mới qui trình biên soạn GRDP, các hoạt động tuyên truyền cho 75 năm thành lập Ngành; Tiếp tục sửa đổi danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, Danh mục xuất, nhập khẩu; Tiếp tục nghiên cứu về khai thác, ứng dụng dữ liệu di động (mobile data) phục vụ thống kê di cư nội địa; Hợp tác tốt với bộ, ngành trong Công tác Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn nhân sự của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, triển khai kế hoạch tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức năm 2020; Tổ chức và hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ Thống kê năm 2020, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng…

Toàn cảnh Hội nghị                  Ảnh: consosukien.vn

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong công tác của đơn vị và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục trưởng cũng dành nhiều thời gian làm rõ các vấn đề liên quan. Đối với công tác tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các Cục Thống kê đã hoàn thành, đồng thời có hướng dẫn cụ thể thực hiện các vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm dựa trên đề án vị trí việc làm mới; cũng như xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng; các đơn vị sự nghiệp cần khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm và đề án thi tuyển… Tổng cục trưởng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác thanh tra, hướng dẫn các Cục Thống kê thực hiện đúng quy định các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, tài chính; công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, đặc biệt với tuyên truyền cho Tổng điều tra kinh tế 2021. Cục thu thập dữ liệu cũng cần được tăng cường, củng cố để công tác tổng hợp, xử lý thông tin kịp thời và chính xác nhất. Liên quan đến xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho rằng các Bộ, ngành cần có trách nhiệm cùng vào cuộc, chịu trách nhiệm về số liệu thống kê của bộ mình; rà soát, hoàn thành báo cáo lần 2 điều tra tác động của dịch Covid -19 đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giúp Chính phủ kịp thời điều chỉnh các gói hỗ trợ doanh nghiệp… Ngoài ra, tiếp tục triển khai tuyên truyền cho 75 năm thành lập ngành; Phát động sâu rộng cuộc thi tìm hiểu 75 năm thành lập Ngành; Khẩn trương duyệt và trình diễn trang web mới của  TCTK …

Phát biểu tại Hội nghị, các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến cũng nhấn mạnh một số công việc cần triển khai những tháng cuối năm, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra Kinh tế 2021, công tác tổ chức, tài chính, thanh tra…

Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, về đảm bảo thông tin thống kê, các đơn vị đặc biệt quan tâm chuẩn bị báo cáo tháng 12; công tác thực hiện các cuộc điều tra cần có sự rà soát, cải tổ triệt để công tác điều tra; Tổng điều tra cần quyết tâm làm theo phương án mới trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, đặc biệt về kinh phí; về Chiến lược phát triển thống kê các đơn vị cùng nghiên cứu thực hiện; Đề án NOE khi thực hiện cần gắn với khu vực thể chế; cần quan tâm đến việc sửa Luật Thống kê; các công tác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ…/.