Hội nghị IAOS 2016 tại Vương quốc Abu Dhabi: Tinh thần của thống kê chính thức – Hợp tác và không ngừng đổi mới

Hiệp hội thống kê chính thức IAOS là một hiệp hội được thành lập vào năm 1985. Đây là một tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO), được thành lập và phát triển thuộc Viện Thống kê Quốc tế (ISI). Mục tiêu của Hiệp hội để thúc đẩy sự hiểu biết và phát triển dịch vụ thống kê chính thức có hiệu quả trên cơ sở toàn cầu. Kể từ năm 1988, 14 Hội nghị IAOS đã được tổ chức hai năm một lần ở các nước khác nhau trên thế giới như Việt Nam, Ukraine, Chile, Canada…

Hội nghị IAOS lần thứ 15 với chủ đề “Tinh thần của thống kê chính thức – Hợp tác và không ngừng đổi mới” sẽ được tổ chức từ ngày 6-8 tháng 12 năm 2016 tại Vương quốc Abu Dhabi. Hội nghị năm nay nhằm cung cấp nền tảng cho việc chia sẻ kiến ​​thức giữa các cộng đồng thống kê để thúc đẩy tầm quan trọng của thống kê chính thức, phát triển nâng cao năng lực, thảo luận về những thách thức của số liệu thống kê chính thức và nâng cao nhận thức thống kê trong các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất và khu vực. Hội nghị gồm 4 phần chính: (1) Tăng cường giá trị của thống kê chính thức trong bối cảnh xã hội thông tin phát triển nhanh chóng; (2) Quan hệ đối tác trong hành động dẫn đến kết quả; (3) Đổi mới và hiện đại hóa hệ thống thống kê quốc gia; và (4) Các nguyên tắc cơ bản trong thực tế.

Chương trình Hội nghị và các bài trình bày liên tục được cập nhật trên website chính thức của Hội nghị. Hạn chót đăng ký tham dự Hội nghị là ngày 25/9/2016.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://www.iaos2016.ae/IAOS-2016-conference.php