Hội nghị khu vực Châu Âu về chất lượng trong thống kê chính thức

Viện Thống kê quốc gia của Tây Ban Nha (INE) phối hợp với Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) sẽ tổ chức hội nghị khu vực Châu Âu về chất lượng trong thống kê chính thức (Q2016) từ ngày 1-3/6/2016 tại Círculo de Bellas Artes,  Madrid, Tây Ban Nha. Ngoài ra, một loạt các khóa học ngắn hạn sẽ diễn ra vào các ngày hôm trước đến khi bắt đầu hội nghị (31 tháng 5 năm 2016).

Kể từ khi bắt đầu thành lập năm 2001, những hội nghị này đã trở thành nơi rất tốt để trình bày và thảo luận về sự tiến bộ, phát triển của chất lượng trong thống kê chính thức, cũng như trao đổi các phương pháp và cách làm tốt giữa các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau (các cơ quan thống kê, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và các viện nghiên cứu).

Hội nghị lần này nhằm mục đích bao quát lại những chủ đề thích hợp và có tính chất đổi mới về chất lượng trong phạm vi từ những thách thức, mô hình mới về chất lượng trong thông tin, và trong xã hội được điều hành bởi tri thức bao gồm dữ liệu lớn (big data) và số liệu thống kê nhiều nguồn (multi-source statistics) tới vấn đề cai quản và khía cạnh quản lý đã được liên kết với ESS vision 2020 (Chiến lược chung của Hệ thống thống kê Châu Âu nhằm đối mặt với những thách thức của thống kê chính thức) hoặc những bài học từ Báo cáo đánh giá chéo giai đoạn 2013-2015 trong hệ thống thống kê Châu Âu (các chủ đề chính đã được đăng tải chi tiết trên trang web: http://www.q2016.es/scientific-information/topics).

Hội nghị còn được xem như diễn đàn mở của các cuộc tranh luận, là cơ hội để giới thiệu sự đổi mới trong đo lường và quản lý chất lượng trong lĩnh vực thống kê, trong các sản phẩm thống kê cụ thể.

Hiện tại đã có trang web của Hội nghị phục vụ đăng ký tham dự hội nghị, chi tiết:

– Đăng ký tham dự hội thảo hạn cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2016 tại:

http://q2016.apps-1and1.net/registration/

– Đăng ký nơi ở tại: https://hotel.kenes.com/en/congress/q2016

– Xem nội dung và chương trình các khóa học ngắn hạn chi tiết tại :

http://www.q2016.es/scientific-information/training-courses/

Nguồn: http://www.q2016.es/

Vũ Thị Vân Anh (lược dịch)