Hội nghị khu vực về Dân số và Phát triển (ICPD) lần thứ 25: Mối quan hệ giữa Biến động dân số và Phát triển bền vững

Năm 2019 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 25 của Hội nghị mang tính đột phá quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD), lần đầu tiên tổ chức tại Cairo năm 1994, đã tuyên bố Chương trình hành động. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này, UNECE cho phép Hội nghị lựa chọn chủ đề: Biến động dân số và phát triển bền vững (từ ngày 1-2 tháng 10 năm 2018 tại Geneva, Thụy Sĩ) sẽ đánh giá tiến độ và xác định các lỗ hổng trong việc thực hiện Chương trình hành động ICPD trong khu vực UNECE.

Được tổ chức bởi UNECE và UNFPA, Hội nghị sẽ tập trung vào các hành động chính để thực hiện và giải quyết các mối quan tâm chính sách rộng lớn hơn liên quan đến:

• Biến động dân số và phát triển bền vững;

• Gia đình, sức khỏe tình dục và sinh sản trong suốt cuộc đời;

• Bất bình đẳng, hòa nhập và quyền xã hội.

Hội nghị cũng sẽ tăng cường liên kết giữa ICPD và Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững, tăng cường hội nhập của biến động dân số vào quy hoạch phát triển và tái khẳng định cam kết thực hiện Chương trình hành động ICPD trong khu vực UNECE.

Một báo cáo bao gồm các xu hướng và phát triển kể từ lần đánh giá cuối cùng trong năm 2013 sẽ trình bày và thảo luận tại Hội nghị. Sau Hội nghị sẽ có báo cáo kết quả dưới hình thức tóm tắt do một báo cáo viên thực hiện, sẽ được đưa vào phần Tổng quan toàn cầu diễn ra tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Dân số và Phát triển (CPD) vào năm 2019.

Trong Hội nghị kéo dài hai ngày sẽ đưa ra các bài học kinh nghiệm, các thực hành tốt sẽ được nhấn mạnh và thảo luận để giải quyết các vấn đề về dân số đang tồn tại và nổi lên. Hội nghị sẽ quy tụ khoảng 200-250 đại diện các cơ quan chính phủ, bao gồm các quan chức cấp cao, các tổ chức học thuật và dân sinh xã hội, các cơ quan điều phối quốc gia về các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), cũng như các thành viên quốc hội của các quốc gia và các bên liên quan khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.unece.org/pau/icpd25

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: https://www.unece.org/info/media/news/population/2018/regional-conference-on-icpd25-to-explore-relationships-between-population-dynamics-and-sustainable-development/doc.html