Hội nghị kỹ thuật và công nghệ mới cho thống kê năm 2017

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại Brussels, Bỉ,  Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat) sẽ tổ chức Hội nghị kỹ thuật và công nghệ mới cho thống kê năm 2017 (NTTS). Hội nghị năm nay với chủ đề “Các kỹ thuật và phương pháp thống kê chính thức  mới, tác động của công nghệ  mới đến hệ thống thu thập, sản xuất và phổ biến thống kê”, Hội nghị sẽ tập trung vào việc cùng nhau nghiên cứu, trao đổi về 7 chủ đề: (A.) Thu thập dữ liệu; (B.) Nhập dữ liệu; (C.) Phân tích và dự báo; (D.) Phổ biến và minh họa; (E.) Thống kê và Xã hội – Mối quan hệ giữa các bên liên quan; (F.) Đổi mới các mô hình thông tin và tiêu chuẩn; (H.) Hiện đại hóa và kích hoạt các tính năng.

Hội nghị này sẽ thu hút đông đảo các nhà thống kê cao cấp ở các nước thành viên Châu Âu và từ khắp mọi nơi trên thế giới, họ sẽ đại diện cho các cơ quan thống kê quốc gia, các bộ/ngành tham dự, ngoài ra Hội nghị cũng mở rộng ra cho tất cả các nhà sản xuất, nhà cung cấp, giảng viên và người sử dụng số liệu thống kê, các nhà kinh tế, thống kê, nhà nghiên cứu, các nhà phân tích và các tổ chức quốc tế đăng ký tham dự.

Mạnh Hùng(dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ntts-2017