Hội nghị lần thứ 16 của Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS)

Năm 2018, Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS)  phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự kiến tổ chức Hội nghị lần thứ 16 với chủ đề “Thống kê tốt hơn cho cuộc sống tốt hơn”. Hội nghị sẽ được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Paris, Pháp.

Chủ đề của Hội nghị lần này “Thống kê tốt hơn cho cuộc sống tốt hơn” sẽ là một nội dung lớn để thảo luận những vấn đề bức xúc liên quan đến việc tính toán, phổ biến và sử dụng số liệu thống kê chính thức. Thêm vào đó, Hội nghị này cũng là động lực quan trọng trong chương trình nghị sự hướng đến hiểu tốt hơn các số liệu thống kê chính thức, nâng cao tính hữu dụng, giải quyết những thách thức và tìm ra các lựa chọn tiềm năng để cải tiến số liệu thống kê trong một lĩnh vực cụ thể.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: http://www.oecd.org/iaos2018/