Hội nghị lần thứ 2 của Viện Thống kê Toán- Châu Á Thái Bình Dương IMS- APRM.

Viện Thống kê Toán – Châu Á Thái Bình Dương IMS – APRM sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 2 tại Tsukuba, Nhật Bản vào ngày 4 tháng 7 năm 2012. Cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong năm 2009 đã thành công. Hội nghị cung cấp một diễn đàn tuyệt vời về thông tin liên lạc và hợp tác khoa học giữa các nhà nghiên cứu ở Châu Á Thái Bình Dương và cũng là nơi thúc đẩy thông tin liên lạc, hợp tác khoa học giữa các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này với những người từ các bộ phận khác trên thế giới. “Cuộc họp thứ hai, sẽ tiếp tục mở rộng các thành tựu của cuộc họp đầu tiên, và sẽ tăng thêm một giá trị đáng kể cho những nỗ lực liên tục của chúng tôi để thực hiện sứ mệnh chung của chúng ta trong nghiệp vụ Thống kê” ( Tổ chức IMS).
Chương trình gồm nhiều báo cáo về Thống kê và Xác suất, trình bày diễn biến gần đây về hoạt động nghiên cứu trong một loạt các đề tài nghiên cứu hiện đại và các ứng dụng. Các bài báo được trình bày bởi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới trong ngành Thống kê và Xác suất, có 45 báo cáo với những chủ đề hấp dẫn, nội dung nóng bỏng đang rất được thế giới quan tâm. Xin trích dẫn tiêu đề một số báo cáo sẽ được trình bày:

STT

Những báo cáo được mời tham gia

Nhà tài trợ/ tổ chức, cá nhân thực hiện

1

Các ứng dụng của thống kê toán học trong khoa học hành vi. IMS/ Linda Collins

2

Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu phức tạp, quy tắc phương pháp và mạng lưới. IMS/ Runze Li

3

Sự phát triển gần đây trong mạng lưới học tập thống kê và phân tích dữ liệu đa chiều. IMS/ Yichao Wu

4

Những thiết kế tối ưu cho mô hình phi tuyến tính. IMS/ Min Yang

5

Phương pháp thống kê cho dữ liệu đa chiều. IMS/ Yi Li

6

Phân tích chuỗi thời gian. IMS/ Qiwei Yao

7

Những cải tiến trong khoảng trống, khoảng trống thời gian và những ứng dụng của nó cho vấn đề khí hậu. IMS/ Mikyoung Jun

8

Suy luận phi tham số cùng với những áp dụng cho khí hậu và thiên văn học. IMS/ Woncheol Jang

9

Suy luận cho mô hình chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên. Hàn Quốc-KSS/  Sangyeol Lee

10

Công cụ thống kê cho toàn bộ đơn vị cấu trúc và chức năng của hiệp hội nghiên cứu. Hàn Quốc- KSS/ Jaewon Lee

11

Làm mô hình nhiều tầng. Hàn Quốc-KSS/ Hee-Seok Oh

12

Suy luận cho các quá trình ngẫu nhiên từ các dữ liệu tần suất cao. Nhật Bản-JSS/  Takaki Hayashi)

13

Các phương pháp phi tham số và nửa tham số trong kinh tế. Nhật bản-JSS/ Yoshihiko Nishiyama

14

Số liệu phân tích không đầy đủ và mô hình tiềm ẩn. Nhật Bản -JSS/ Yutaka Kano

15

Phân tích ngẫu nhiên trên hệ thống tương tác quy mô lớn. Nhật Bản – JSS /Tadahisa Funaki

16

Phương pháp dữ liệu ngẫu nhiên trong thống kê. Nhật Bản-ISM / Yoichi Nishiyama

17

Ma trận ngẫu nhiên: Lý thuyết và ứng dụng Ấn Độ/ Arup Bose

18

Thiết kế những thí nghiệm. Ấn Độ/ Aloke Dey

19

Một vài tiến bộ gần đây trong thống kê phi tham số. IISA/ Bodhisattva Sen

20

Những phương pháp thống kê cho nghiên cứu bệnh di truyền. IISA/ Nilanjan Chatterjee

21

Các phương pháp phi tham số, bán tham số và những ứng dụng. Đài Loan/ Ming-Yen Cheng

22

Những tiến bộ trong các phép phân tích còn xót lại. Đài Loan/ Yi-Hau Chen

23

Sự phát triển gần đây trong những mô hình chuỗi thời gian bán tham số. Hong Kong/ Yingcun Xia

24

Những tiến bộ gần đây trong phân tích chuỗi thời gian. Hong Kong/  Shiqing Ling

25

Những mô hình hỗn hợp. Australia and New Zealand/ Samuel Muller

26

Lựa chọn mô hình và phân tích dữ liệu đa chiều. Singapore/  Chenlei Leng

27

Suy luận thống kê theo kích thước cao. ICSA/ Micheal Wu

28

Những phương pháp thống kê cho những dữ liệu đa chiều cấu thành. ICSA, Organizer: Michael Wu

29

Thống kê ứng dụng tại Trung Quốc. Trung Quốc/ Jianhua Guo

30

Lý thuyết thống kê và áp dụng cho dữ liệu đa chiều. Singapore/ Annie Qu

31

Những hướng dẫn mới về mô hình thống kê của dữ liệu đa chiều và dữ liệu phức tạp. IMS/  Fang Yao

Có nhiều vấn đề được đề cập nhưng được nhắc tới nhiều trong hội nghị lần này, cũng đang được nhiều người quan tâm là “chuỗi thời gian” và “dữ liệu đa chiều”. Cách xây dựng mô hình, cách phân tích dữ liệu và dự báo là những vấn đề không phải mới nhưng có nhiều kiến thức mới nên quan tâm .Chúng ta nên tập trung vào những kiến thức đó để tìm ra điều kiện vận dụng và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.

Các thông tin chi tiết mời xem them tại trang web http://www.ims-aprm2012.org/index.html.

V.A