Hội nghị lần thứ 42 về các Quy trình ngẫu nhiên và ứng dụng (SPA)

Hội nghị lần thứ 42 về các Quy trình ngẫu nhiên và ứng dụng của chúng (SPA) dự kiến được tổ chức từ ngày 27/06 đến ngày 01/07 năm 2022 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hội nghị SPA được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bernoulli và có thể coi là cuộc họp khoa học quốc tế quan trọng nhất về lý thuyết và ứng dụng của các quy trình ngẫu nhiên.

Chuỗi hội nghị này được tổ chức hàng năm trừ khi đại hội Xác suất và Thống kê thế giới diễn ra vào những năm chia hết cho 4. Do ảnh hường của dịch bệnh COVID-19, đại hội Xác suất và Thống kê thế giới bị hoãn lại từ năm 2020 đến năm 2021 và SPA lần thứ 42 cũng được chuyển chuyển từ năm 2021 sang năm 2022. Hội nghị SPA gần đây nhất được tổ chức tại Đại học Northwestern, Evanston, Hoa Kỳ vào năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại: http://spa2022.whu.edu.cn/index.htm

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://spa2022.whu.edu.cn/index.htm