Hội nghị lần thứ 5 của Viện Thống kê Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (IMS-APRM)

Viện Thống kê Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (IMS-APRM) tổ chức hội nghị  lần thứ 5 tại Singapore, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Hội nghị sẽ tạo ra một diễn đàn tuyệt vời để truyền thông về khoa học, cộng tác giữa các nhà nghiên cứu ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương; và truyền thông đề xuất, cộng tác giữa các nhà nghiên cứu của khu vực này với các khu vực khác trên thế giới. Hội nghị sẽ tiếp nối và nghiên cứu mở rộng thêm thành quả từ những Hội nghị trước. Điều này hứa hẹn đem lại một giá trị đáng kể cho những nỗ lực không ngừng của Viện IMS-APRM để thực hiện sứ mệnh chung trong nghề thống kê.

Chương trình Hội nghị bao gồm nhiều chủ đề về số liệu thống kê và xác suất, các bài trình bày về sự phát triển trong thời gian gần đây cùng với những kiến ​​thức hiện đại trong nhiều chủ đề nghiên cứu và ứng dụng. Chương trình bao gồm:

  • Bài giảng của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, tổng quan về thống kê và xác suất
  • Bài giảng nổi bật của các chuyên gia hàng đầu
  • Phiên họp bài báo mời[1].
  • Thảo luận và áp phích.

Danh sách các diễn giả toàn thể và những diễn giả xuất sắc của Hội nghị lần thứ 5 đã được xác nhận theo địa chỉ:

https://ims-aprm2018.stat.nus.edu.sg/index.php/program/plenary-distinguished-speakers

Hội nghị kêu gọi đề xuất các chủ đề nghiên cứu cho phiên họp đã được mở và đóng vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Gửi đề xuất các chủ đề nghiên cứu tới ban tổ chức Hội nghị theo địa chỉ: https://ims-aprm2018.stat.nus.edu.sg/index.php/call-for-proposals.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://ims-aprm2018.stat.nus.edu.sg/


[1] Bài báo mời sẽ do các nhà khoa học đầu ngành một lĩnh vực viết, thường là những nhận định, tổng hợp các kết quả trong một nhánh nghiên cứu nào đó hoặc phân tích hướng nghiên cứu, đưa ra các dự đoán mang tầm chiến lược dài hạn.