Hội nghị lần thứ 6 của Viện Thống kê Toán học châu Á Thái Bình Dương (IMS-APRM)

Hội nghị lần thứ 6 của Viện Thống kê Toán học Châu Á Thái Bình Dương (IMS-APRM) dự kiến diễn ra tại Melbourne, Úc từ ngày 05 đến 08 tháng 01 năm 2021. Hội nghị sẽ cung cấp một diễn đàn tuyệt vời về truyền thông khoa học và hợp tác cho các nhà nghiên cứu ở Châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy liên lạc và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thống kê và những chuyên gia từ các khu vực khác trên thế giới.

Chương trình hội nghị bao gồm một loạt các chủ đề về thống kê và xác suất, trình bày những phát hiện gần đây và hiện trang của một loạt các chủ đề nghiên cứu hiện đại và các ứng dụng. Chương trình hội thảo dự kiến bao gồm:

– Các bài giảng phiên toàn thể được trình bày bởi các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới    về xác suất và thống kê

– Các bài giảng nổi bật được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu

– Các phiên thảo luận

– Các bài trao đổi và áp phích đóng góp

Chi tiết hội thảo xem tại trang web: http://ims-aprm2021.com/

Phạm Hạnh (Lược dịch)

Nguồn: http://ims-aprm2021.com/