Hội nghị lần thứ ba của liên cơ quan và Nhóm chuyên gia về các Mục tiêu Phát triển bền vững (IAEG-SDGs)

Các liên cơ quan và Nhóm chuyên gia về mục tiêu phát triển bền vững (IAEG-SDGs) sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ ba từ  ngày 30/3 – 01/4/2016 tại thành phố Mexico, Mexico. Một số chủ đề sẽ được thảo luận tại Hội nghị này bao gồm: đánh giá về kết quả của phiên họp thứ 47 của Ủy ban thống kê về các chỉ tiêu toàn cầu cho SDGs, thiết lập một hệ thống các chỉ số để bắt đầu làm việc trên phương pháp luận những chỉ số mà chưa có tiêu chuẩn quốc tế, phát triển cơ chế báo cáo toàn cầu, và thiết lập cơ sở để bắt đầu theo dõi các chỉ số. Ngoài đại diện của cơ quan Thống kê Quốc gia có 27 thành viên của IAEG-SDGs, còn có đại diện các cơ quan Thống kê quốc gia khác, các tổ chức quốc tế, khu vực, các tổ chức xã hội dân sự, học viện và các khu vực tư nhân sẽ tham dự với tư cách là quan sát viên.

Chi tiết Hội nghị: http://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-03/

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/events/eventsdetail.cshtml?i=361

Anh Tuấn (dịch)