Hội nghị nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu biên soạn sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam”

Sáng ngày 28/4/2016, tại Phòng họp 219 nhà A, Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu chính thức Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam”.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị, gồm có: Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, Lãnh đạo Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ  Ngân hàng Nhà nước, thành viên Hội đồng gồm các ông bà đến từ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia  Tổng cục Thống kê, đại diện các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thống kê và Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ.

Hội nghị đã được nghe ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ Ngân hàng Nhà nước và ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày các nội dung chính của báo báo tổng hợp kết quả nghiên cứu sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam. Qua đó các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các góp ý, nhận xét về các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận,  thực tiễn và pháp lý biên soạn sổ tay thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam, dự thảo sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ ở Việt Nam, .v.v…

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng đây là một đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao,  là một trong những công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên ở Việt Nam về biên soạn sổ tay thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam, và cũng là sản phẩm khoa học đầu tiên được phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) và Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ).  Ông cũng đánh giá cao chất lượng buổi Hội nghị và kết quả nghiên cứu – sản phẩm của đề tài, các ý kiến nhận xét của các thành viên phản biện và các thành viên Hội đồng. Tuy nhiên, tại đây ông cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp và sản phẩm đề tài: (1)  Cập nhật theo hệ thống SNA của 2008; (2) Thống nhất một số cụm từ dùng trong thống kê tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với Tổng cục Thống kê; (3) Một vài thuật ngữ cần gọt dũa cho súc tích, dễ hiểu, dễ sử dụng hơn vì đây là một cuốn sổ tay mang tính cầm tay chỉ việc (4) Ban chủ nhiệm cũng cần hoàn thiện theo một số góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu tham dự và sớm gửi báo cáo hoàn thiện về Viện Khoa học Thống kê và đưa đề tài vào triển khai ứng dụng trong thực tiễn./.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hà Mạnh Hùng