Hội nghị Phổ biến Luật thống kê

Ngày 26/7/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật thống kê. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị; các lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện một số cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Bộ, ngành; các lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK khẳng định Luật thống kê 2015 đã khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bổ sung quy định về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Sau lời phát biểu khai mạc, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK – Tổ trưởng Tổ biên soạn Luật thống kê phổ biến những đổi mới chủ yếu trong Luật thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm 9 chương 72 điều, tăng 1 chương và 30 điều so với Luật thống kê 2003 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; tiếp theo đó ông Nguyễn Đình Khuyến – Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; bà Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; ông Đậu Ngọc Hùng – Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

Hội nghị dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, đặc biệt là những nội dung đổi mới nhằm khắc phục những bất cập hiện tại; trao đổi về quá trình triển khai để Luật Thống kê sớm đi vào cuộc sống.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệu đã cảm ơn sự phối hợp của đại diện các bộ ngành, tổ chức quốc tế và các đơn vị, cá nhân liên quan đã giúp TCTK biên soạn hoàn thiện Luật thống kê và 3 Nghị định, kiện toàn hành lang pháp lý thống kê, phù hợp với sự phát triển của ngành thống kê. Đồng thời, các bộ ngành cũng cần triển khai rộng rãi Luật thống kê, tạo tiền đề vững chắc cho ngành Thống kê Việt Nam phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đỗ Ngát