Hội nghị phụ nữ làm Thống kê và Khoa học dữ liệu năm 2022 (WSDS 2022)

Hội nghị phụ nữ làm Thống kê và Khoa học Dữ liệu (WSDS 2022) dự kiến tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2022 tại St. Louis, Missouri, Mỹ.

Hội nghị nhằm tập hợp hàng trăm nhà thực hành thống kê và nhà khoa học dữ liệu, sẽ nêu nổi bật những thành tựu và sở thích nghề nghiệp của phụ nữ trong thống kê và khoa học dữ liệu. Các chuyên gia nữ sẽ trình bày công việc và chia sẻ quan điểm của họ về vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực thống kê và khoa học dữ liệu ngày nay.

Thông qua các phiên họp trực tiếp và trực tuyến, hội nghĩ sẽ trao quyền và thách thức các nhà thống kê nữ thực hiện những việc sau:

  • Chia sẻ kiến thức bằng cách đưa ra các cuộc thảo luận kỹ thuật về nghiên cứu quan trọng, hiện đại và tiên tiến
  • Xây dựng cộng đồng bằng cách khuyến khích các cuộc thảo luận thiết lập sự hợp tác đa ngành hiệu quả, hỗ trợ các mối quan hệ cố vấn và chia sẻ các chiến lược để giải quyết vấn đề.
  • Tăng cường ảnh hưởng bằng cách cung cấp lời khuyên để thiết lập và duy trì sự thành công, giới thiệu thành tích của các chuyên gia nữ thành công và hỗ trợ phát triển các kỹ năng lãnh đạo.

Chi tiết xem tại: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2022/

                                                                                                                                                                                                                                                              Hoàng Vinh (dịch)

           Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2022/