Hội nghị Phụ nữ trong Thống kê và Khoa học Dữ liệu 2018

Hội nghị Phụ nữ trong Thống kê và Khoa học Dữ liệu (WSDS) 2018 do Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 18 – 20 tháng 10 năm 2018 tại Cincinnati, Ohio, nhằm tập hợp hàng trăm nhà thực hành thống kê và các nhà khoa học dữ liệu. WSDS 2018 sẽ làm nổi bật những thành tựu và lợi ích nghề nghiệp của phụ nữ trong thống kê và khoa học dữ liệu. Các nữ chuyên gia cao cấp, trung cấp và những người trẻ tuổi đại diện cho các cộng đồng công nghiệp, học thuật và chính phủ sẽ họp lại để giới thiệu về cuộc sống của họ và chia sẻ quan điểm về vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực thống kê và dữ liệu hiện nay. Thông qua các buổi họp chính thức và các cơ hội kết nối không chính thức, Hội nghị sẽ trao quyền và thách thức các nhà thống kê nữ và các nhà thống kê sinh học để thực hiện những điều sau:

Chia sẻ kiến ​​thức bằng cách đưa ra các cuộc thảo luận kỹ thuật về nghiên cứu quan trọng, hiện đại và tiên tiến;

Xây dựng cộng đồng bằng cách khuyến khích các cuộc thảo luận thành lập các cộng tác đa ngành hiệu quả, hỗ trợ tư vấn các mối quan hệ và chia sẻ các chiến lược để giải quyết các vấn đề;

Phát triển ảnh hưởng bằng cách cung cấp lời khuyên cho việc thành lập và duy trì sự nghiệp thành công, giới thiệu thành tích của các chuyên gia nữ thành công, và hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Thông tin chi tiết: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2018/conferenceinfo.cfm

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2018/index.cfm