Hội nghị Phụ nữ trong thống kê và khoa học dữ liệu năm 2016

Từ ngày 20 đến 22/10/2016, Hội nghị Phụ nữ trong thống kê và khoa học dữ liệu năm 2016 (WSDS2016) sẽ được tổ chức tại Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Hội nghị do Hiệp hội Thống kê Mỹ tổ chức với chủ đề “Hãy tìm kiếm những cơ hội đặc biệt để nâng cao tầm ảnh hưởng, cộng đồng và kiến thức của bạn”. Sự kiện này sẽ hội tụ hàng trăm người làm thống kê và các nhà khoa học dữ liệu. WSDS2016 sẽ tập trung vào những thành tựu và đam mê nghề nghiệp của phụ nữ trong lĩnh vực thống kê và khoa học dữ liệu. Tại đây, những nhà thực hành thống kê và các nhà nghiên cứu ở tất cả mọi cấp độ, làm việc trong các ngành nghề, các cơ sở nghiên cứu học thuật cũng như các cơ quan chính phủ sẽ được gặp gỡ để chia sẻ về công việc cũng như quan điểm của mình về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực thống kê và khoa học dữ liệu hiện nay.

Dù là đối với những người đang bắt đầu nghiên cứu và học tập các kiến thức và kỹ năng thống kê để phục vụ cho nghề nghiệp sau này của mình, hay những người đã có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, thậm chí đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực thống kê và khoa học dữ liệu. Hội nghị này sẽ là nơi cung cấp kiến thức chuyên môn cũng như những mối liên kết mới trong một không khí hết sức thoải mái và cởi mở.

Đậu Trang (Dịch)

Nguồn: http://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2016/