Hội nghị Phụ nữ trong Thống kê và Khoa học dữ liệu (WSDS 2023)

Hội nghị Phụ nữ trong Thống kê và Khoa học Dữ liệu năm 2023 (WSDS 2023) dự kiến được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại Bellevue, Washington, Hoa Kỳ. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích quy tụ hàng trăm nhà thực hành thống kê và nhà khoa học dữ liệu.

Hội nghị sẽ nêu bật những thành tựu và sở thích nghề nghiệp của phụ nữ trong thống kê và khoa học dữ liệu. Các cá nhân nổi bật cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở đại diện cho các cộng đồng doanh nghiệp, học thuật và chính phủ sẽ quy tụ để trình bày về công việc của họ và chia sẻ quan điểm về vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu và thống kê ngày nay.

Thông qua các phiên họp chính thức và các cơ hội kết nối không chính thức, Hội nghị WSDS 2023 sẽ trao quyền và thách thức các nhà thống kê và thống kê sinh học nữ thực hiện những việc sau:

  • Chia sẻ kiến ​​thức bằng cách đưa ra các cuộc nói chuyện kỹ thuật về nghiên cứu quan trọng, hiện đại và tiên tiến
  • Xây dựng cộng đồng bằng cách khuyến khích các cuộc thảo luận thiết lập sự hợp tác đa ngành hiệu quả, hỗ trợ các mối quan hệ và chia sẻ các chiến lược để giải quyết vấn đề
  • Tăng cường ảnh hưởng thông qua việc cung cấp lời khuyên để thiết lập và duy trì sự nghiệp thành công, giới thiệu thành tích của các nữ chuyên gia thành công và hỗ trợ phát triển các kỹ năng lãnh đạo

Chi tiết về hội thảo xem tại: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2023/index.cfm

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/wsds/2023/index.cfm