Hội nghị quốc tế “Các Kỹ thuật và Công nghệ mới cho Thống kê” năm 2019

Hội nghị quốc tế “Các Kỹ thuật và Công nghệ mới cho Thống kê” (NTTS) do Cơ quan Thống kê Châu âu tổ chức hai năm một lần là một chuỗi hội nghị khoa học về các kỹ thuật, phương pháp mới cho thống kê nhà nước và tác động của các công nghệ mới đối với hệ thống thu thập, sản xuất và phổ biến số liệu thống kê.

Mục đích của hội nghị là vừa để giới thiệu kết quả của các dự án nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đang thực hiện trong khu vực thống kê nhà nước, đồng thời nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị các dự án đổi mới sáng tạo mới (bằng cách khuyến khích trao đổi các quan điểm và hợp tác giữa các nhà nghiên cứu – bao gồm cả khả năng thành lập hiệp hội nghiên cứu) với mục đích nâng cao chất lượng và tính hữu ích của thống kê nhà nước và để chuẩn bị các hoạt động liên quan đến nghiên cứu thống kê trong khuôn khổ Chương trình khung của Châu âu về Nghiên cứu và Phát triển (tầm nhìn 2020).

NTTS năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại Brussels, Bỉ (với các sự kiện vệ tinh diễn ra vào ngày 11 và 15 tháng 3).

NTTS năm 2019 sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

Phần A. Thu thập và tổng hợp dữ liệu

  • Chế độ hỗn hợp và thu thập dữ liệu web
  • Nguồn lực cộng đồng
  • Thu thập và sử dụng siêu dữ liệu paradata
  • Thiết kế các cuộc điều tra phù hợp và dễ dàng để trả lời
  • Thiết kế thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động và phương pháp định tính
  • Không trả lời, xu hướng trả lời, hành vi của người trả lời và gánh nặng trả lời
  • Kinh tế học hành vi áp dụng cho các cuộc điều tra
  • Đo lường các hiện tượng dọc (longitudinal phenomena)
  • Liên kết dữ liệu và kết nối thống kê với các nguồn dữ liệu khác nhau
  • Kho lưu trữ dữ liệu đa quốc gia và trao đổi dữ liệu vi mô
  • Hệ thống thu thập dữ liệu tổng hợp

Phần B. Ước lượng và Phân tích dữ liệu

  • Dự báo tức thời dữ liệu lớn
  • Phân tích dãy số thời gian (phát hiện giá trị ngoại lai, điều chỉnh mùa vụ, hiệu chỉnh dữ liệu,…)
  • Xây dựng mô hình
  • Ước lượng phương sai
  • Ước lượng khu vực nhỏ

Phần C. Phổ biến và biểu diễn dữ liệu

  • Truyền thông về tính có thể thay đổi của thống kê nhà nước
  • Phổ biến dữ liệu mở (dữ liệu liên kết)
  • Biểu diễn dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý (GIS), số liệu thống kê theo không gian
  • Kể chuyện bằng dữ liệu
  • Kiểm soát công bố thông tin thống kê, kiểm tra đầu ra
  • Truy cập dữ liệu an toàn, Luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)
  • Xác thực dữ liệu

Phần D. Thống kê và Xã hội – Quan hệ đối tác

  • Nền kinh tế kỹ thuật số, Số hóa (dữ liệu từ lĩnh vực tài chính, y tế, môi trường,…)
  • Di cư và các kỹ thuật thu thập dữ liệu mới
  • Các mục tiêu phát triển bền vững – Cơ hội hợp tác giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học thống kê và xã hội
  • Các phương pháp để thu thập dữ liệu của người sử dụng, đánh giá nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng
  • Tri thức thống kê trong thời đại dữ liệu
  • Đạo đức, các kỹ năng về số hóa, an ninh mạng
  • Những thách thức mới trong việc đo lường sự bất ổn của nền kinh tế, bất bình đẳng và nghèo đói
  • Hệ thống thống kê ở các nước đang phát triển – Cơ hội và rủi ro từ các phương pháp thay thế

Phần E. Các phương pháp mới cho những nguồn dữ liệu mới (và đã có)

  • Phân tích dữ liệu, dịch vụ dữ liệu, kiến trúc dữ liệu
  • Chia sẻ dữ liệu và các dịch vụ thống kê
  • Thống kê thực nghiệm
  • Trích xuất dữ liệu từ web
  • Blockchain
  • Trí tuệ nhân tạo trong thống kê (thách thức và cơ hội)
  • Các khái niệm, cấu trúc và định dạng siêu dữ liệu mới (mạng ngữ nghĩ, RDF, …)

Phần F. Hỗ trợ cho việc hiện đại hóa

  • Từ “dữ liệu phục vụ chính sách” đến “chính sách phục vụ dữ liệu”
  • Các điều kiện cho phép sử dụng dữ liệu lớn trong sản xuất số liệu thống kê
  • Các kỹ năng cần thiết cho các nhà thống kê chính thức trong tương lai
  • Khai thác dữ liệu xã hội
  • Học máy
  • Phân tích dữ liệu lớn
  • Kiến trúc tổng thể và sử dụng các tiêu chuẩn (ví dụ: GSBPMGSIM, GAMSO, CSPA)

Phần G. Các môi trường, phần mềm và công cụ

  • Sử dựng phần mềm R trong thống kê nhà nước
  • Các công cụ và phần mềm thống kê mới (Python, Julia, Shiny, …)
  • Các nguồn mở và chia sẻ mã nguồn (git, Github, ….)

Thông tin chi tiết về hội nghị xem thêm tại https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019

ĐBH (lược dịch)
Nguồn: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/NTTS2019